(26.05.2016)

Stacja 1

Homilia: Jezus chce przemieniać człowieka w swoje Ciało

  Mt 26,17-19.26-29

  

Stacja 4

Homilia: wychodzimy po to, żeby świat uwierzył

  J 17,20-26

  

 

Additional information