Nagranie zarejestrowane przez TVPodhale logo 120x53
(11.06.2016)

Homilia: Jak zostać świętym?

  Łk 7,36-50

  

Adoracja i przejście przez Bramę Miłosierdzia

 

  

 

 

Additional information