Nagrania udostępnione przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie
(30.09-2.10.2016)
DSC 8128 02 400x

Homilia 1: Spotkanie ze Słowem spisanym i Słowem Wcielonym

  Hi 38,1.12-21;40,3-5 Łk 10,13-16

  

Homilia 2: Poznaj Boga-Ojca w relacji dziecięctwa i maleńkości

  Hi 42,1-3.5-6.12-17 Łk 10,17-24

  

Homilia 3: Wiara to relacja - zadbaj o minimum relacji z Jezusem

  Łk 17,5-10

  

 (Homilie zostały wygłoszone w czasie sesji formacyjnej pt. „Księga Hioba - księga nadziei”. Teksty homilii są dostępne tutaj. Nagrania konferencji można nabyć poprzez stronę Studio Katolik)

hiob

 

Additional information