Nagranie udostępnione przez LOGO nowohuckie 02 200x82
(30.09-1.10.2016)

Nauka 1: Oto wyryłem cię na obu dłoniach

  J 20,19-31  Iz 49,14-16

  

Nauka 2: Brama Miłosierdzia do życia

  Ps 118  J 10,1-10

  

Homilia: Relacja niemowlę - Ojciec

  Łk 10,17-24   Hi 42,1-3.5-6.12-17

  

 

 

Additional information