(14.10.2016)

Homilia: Być człowiekiem od Jezusa

  J 7,14-18.37-39a

  

 

 

Additional information