(02.01.2017)

Homilia: Dać świadectwo Chrystusowi

  J 1,19-28

  

 

 

Additional information