Nagranie udostępniła Diecezja Bielsko-Żywiecka
(26.01.2017)

Homilia: Obietnica życia w Jezusie Chrystusie

  2 Tm 1,1-8

  

 

 

Additional information