(Wielki Post 2017)
kr10s01 wawel4 monika lacka foto gosc 520x

3.03 - Kościół ss. Karmelitanek

Homilia: Post ma sens wyłącznie z racji na miłość

  Mt 9,14-15

  

7.03 - Kościół sw. Józefa (nagranie udostępnione przez radio nowohuckie.PL)

Homilia: Ojcze Nasz, wypowiadane przez nas, nie trafia do Boga, dopóki z nas nie uczyni dzieci Boga

  Mt 6,7-15

  

8.03 - Bazylika Mariacka

Homilia: Za głoszeniem Jezusa stoi Golgota

  Łk 11,29-32

  

14.03 - Bazylika oo. Dominikanów

Homilia: Nie ma grzechu, który jest za duży dla Boga

  Iz 1,10.16-20  Mt 23,1-12

  

25.03 - Bazylika oo. Franciszkanów

Homilia: Potrzebujemy wzroku Jezusa

  J 9,1-41

  

04.04 - Kościół św. Jadwigi

Homilia: Patrzeć na krzyż oznacza naśladować Chrystusa ukrzyżowanego

  Lb 21,4-9

  

 

Additional information