(20.04.2017)

Słowo wstępne

Homilia : Nie ma Jezusa bez krzyża, nie ma Jezusa - nawet zmartwychwstałego - bez ran na rękach, nogach i boku.

  Łk 24,35-48 

  

 

Additional information