13-15.04.2017

Wielki Czwartek

Homilia: Działanie Boga, któremu trzeba się powierzyć.

  J 13,1-15 

  

Wielki Piątek

Rozważania Drogi Krzyżowej.

  1 Kor 13,1-13

  

 

triduum17 450x

Homilia: Ucałować swój krzyż.

(Nagranie udostępnione przez radio nowohuckie.PL)

  J 18,1-19,42

  

Wielka Sobota

triduum2017 albertynki 450x

Obrzęd poświecenia pokarmów u ss. Albertynek (objaśnienie symboliki pokarmów).

 

  

Homilia: Uwierz słowu Jezusa - "jesteś uwolniony od grzechu, odrodziłeś się z wody i z Ducha Świętego, jesteś kapłanem, prorokiem i królem, jesteś Moim bratem".

  Mt 28,1-10

  

 

 

Additional information