Nagranie udostępnione przez Szkołę Sług Ducha
(10.12.2016)

Nauka: Kościół i Izrael są razem, nierozerwalne, niemieszające i niezmieniające się.

  

 

 

Additional information