Nagranie udostępnione przez: Mężczyźni św. Józefa
(24-26.02.2017)

Homilia 1: Pokaż, co to jest przyjaźń, małżeństwo. Nie mów o tym za dużo. Pokaż.

  Syr 6, 5-17  Mk 10, 1-12

  

Homilia 2: Będąc słabi możemy otrzymać królestwo Boga jako dar. Jak dziecko.

  Syr 17, 1-15  Mk 10, 13-16

  

Dopowiedzenie

  

Homilia 3: Dlaczego mam kochać Boga bardziej niż wszystko?

  Iz 49,14-16  Mt 6,24-34

  

Nauka 1:

  

Nauka 2:

  

 

 

Additional information