(14.06.2017)

Homilia: Prawo wypełnia tylko ten, kto ma je wypisane na sercu

  Mt 5,17-19

  

 

Additional information