Nagranie udostępnione przez logo radio jasna gora 80x
(17-25.08.2017)

Homilia 1: Maryja Łukaszowa.

  Łk 2,41-52  Pwt 5,1-22

  

Homilia 2: Hodegetria.

  J 2,1-12

  

Homilia 3: Czarna Madonna.

  Łk 1,26-38  Pnp 1,2-7

  

Homilia 4: Teotokos (Bogurodzica).

  J 1,1-14

  

Homilia 5: Nowa Ewa.

  J 19,25-27  Ga 4,4-7

  

Homilia 6: Matka Bolesna.

  Łk 2,25-35  Ap 12,1-18

  

Homilia 7: Pośredniczka.

  1 Tm 2,1-7   Kol 1,24

 

Homilia 8: Koronowana Służebnica.

   Łk 1,39-56  Ap 2,18-29

  

Homilia 9: Królowa Polski.

  Łk 19,11-28

  

 

 

Additional information