(14.09.2017)

Homilia: Doświadczyć osobistej relacji bycia uratowanym po to, by stać się częścią misji przemiany świata

  Lb 21,4b-9  J 3,13-17

  

 

 

Additional information