(06.10.2017)

Homilia: Chrześcijaństwo nie zna innego radykalizmu, jak radykalizm miłości

  Łk 9,51.57-62

  

Dodatek: Popatrz na krzyż i zobacz, że w Jezusie Chrystusie, każdy twój grzech jest zgładzony

 

  

 

Additional information