Nagranie pochodzi ze strony Telewizja Maryja

Homilia: Przypowieść o miłosiernym ojcu

  Łk 15,11-32

    

Nauka 1: Symbol wiary. Pierwsze rozmnożenie chleba

  Mk 6,34-44

     

Nauka 2: Przekaz wiary

  Rz 10,8-10  1 Kor 15,1-11  1 Kor 11,23-27  Mk 5,1-13

     

Nauka 3: Nakaz misyjny Jezusa. Bóg jest Miłością

  Mt 28,19  Mk 16,15-16    

     

 

Additional information