Nagranie zarejestrowane przez organizatorów XV JDM
(16.07.2014)

Nauka: Za kogo mnie uważacie?

   Mt 16, 13-24  

  

Pytania i odpowiedzi: Znajdę Cię żyjącego!

  

  

 

Additional information