Dominikański miesięcznik W drodze udostępnił Wam, Drodzy Internauci, poniższe teksty:

 

Nr Specjalny 2014 : Ogołocił samego siebie 

Bóg ma dość pokory, by się odważyć na wcielenie, by wyjść ze swojego bezpieczeństwa.

 

Nr 9/2014 : Wszystko do podkreślenia 

To, co jest największym atutem tej książki, leży poza nią. Można w niej bowiem wyczytać świadectwo wiary autora. A wiara nie rodzi się z pisania książek, tylko ze słuchania Bożego słowa.

(Recenzja książki bp. Grzegorz Rysia "Wiara z lewej, prawej i Bożej strony")

 

Nr 5/2014 : Kim On jest dla mnie 

Możemy dyskutować o ideach, teoriach i filozofiach, możemy się przerzucać argumentami i punktami widzenia, ale jeśli ktoś mówi mi, w jaki sposób coś przeżywa i czym to dla niego jest, nie ma debaty

 

Nr 12/2010 : Kłopot z adwentem?

Ks. Grzegorz Ryś pisze o adwencie, i jak przystało na tego autora, tekst ten jest aktualny w każdym czasie. No bo czyż pytanie o nasze oczekiwania czy nadzieje jakie wiążemy z przyszłością nie jest zawsze ważne? I jaką postawę przyjąć wobec nadchodzącej przyszłości?

 

Nr 01/2010 : Dać ludziom prawo do siebie.

Wywiad z ks. Grzegorzem Rysiem, wtedy jeszcze rektorem WSD w Krakowie, dotyczy odkrywania powołania do kapłaństwa oraz życia w kapłaństwie. Co ciekawe, seminarium krakowskie ma w swoim regulaminie zapis, mówiący o tym, że jest miejscem do "umacniania się na swojej drodze do kapłaństwa, albo odkrywania innego powołania". Więc każdy odnajdzie w tym wywiadzie coś ważnego dla swojego powołania, niekoniecznie kapłańskiego.

 

Additional information