Autor: bp Grzegorz Ryś

Wydawnictwo eSPe, 2005

Księgarnie:

  

Książka wyjaśnia, jaka treść kryje się w wypowiedzianych przez Chrystusa słowach: "To czyńcie na moją pamiątkę"? Czy chodzi jedynie o to, aby «odprawiać Mszę świętą», czy także o to, aby Eucharystia sprawiała w nas to, do czego została ustanowiona? Autor tłumaczy, że nie chodzi tylko o obrzęd, chodzi przede wszystkim o nowego człowieka. Eucharystia uzdalnia człowieka do przyjęcia nowej postawy względem bliźniego - postawy służby.

 

Additional information