Autor: Ks. Jan Kracik, ks. Grzegorz Ryś, ks. Henryk Pietras, prof. Tadeusz Borowski, ks. Mieczysław Kożuch, Bogusław Borys

Wydawnictwo INIGO, 2009

 

 

 

 

Podczas sesji jaka odbyła się w WSF-P "Ignatianum" w Krakowie w 2009 roku została podjęta problematyka rezygnacji z kapłaństwa i życia zakonnego w przeszłości i teraźniejszości z punktu widzenia historycznego, socjologicznego i psychologicznego’ Jednym z pierwszych mówców jest ks. Grzegorz Ryś przybliżający nam temat odejść z kapłaństwa w okresie średniowiecza - format MP3

Additional information