Księgarnie, których logo prezentujemy poniżej wspierają cele, którym patronujemy: fundację Po Pierwsze CZŁOWIEK i puckie hospicjum pw. o.Pio (zobacz wpłaty)

 

Autor: bp Grzegorz Ryś

Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2007

Księgarnie:

Wydawnictwo BM 

Ostatnie słowa Chrystusa - testament z krzyża - opatrzone ciekawym komentarzem ks. Grzegorza Rysia. Dodatkowym walorem pozycji są zamieszczone w niej miniatury z Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu

 

 

 

Autor: bp Grzegorz Ryś

Wydawnictwo eSPe, 2005

Księgarnie:

  

Książka wyjaśnia, jaka treść kryje się w wypowiedzianych przez Chrystusa słowach: "To czyńcie na moją pamiątkę"? Czy chodzi jedynie o to, aby «odprawiać Mszę świętą», czy także o to, aby Eucharystia sprawiała w nas to, do czego została ustanowiona? Autor tłumaczy, że nie chodzi tylko o obrzęd, chodzi przede wszystkim o nowego człowieka. Eucharystia uzdalnia człowieka do przyjęcia nowej postawy względem bliźniego - postawy służby.

 

 

Autor: bp Grzegorz Ryś

Wydawnictwo Księgarnia Św. Wojciecha, 2005

Księgarnie:

  

Droga Światła (Via Lucis), to nabożeństwo paschalne wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Rozważania dotyczą czternastu spotkań ze Zmartwychwstałym Panem. Nabożeństwo Drogi Światła - popularne za granicą, w Polsce dopiero od niedawna szerzej znane i odprawiane - staje się godne szczególnego polecenia, bowiem Zmartwychwstanie stanowi centralną tajemnicę naszej wiary. Mówią już o nim dokumenty Kościoła. W jednym z nich "Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii", wydanym przez Kongregację Ludu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, czytamy: "Przez metaforę drogi Via Lucis prowadzi nas do ukazania rzeczywistości cierpienia, które w planach Bożych nie jest czymś ostatecznym, do nadziei osiągnięcia prawdziwego przeznaczenia człowieka, którymi są wolność, radość i pokój. A są to owoce paschalne".

 

Autor: bp Grzegorz Ryś

Wydawnictwo Znak, 2003

Księgarnie:

ZNAK

 

 

Doskonały sposób przygotowania się do pełnego przeżywania Wielkiego Postu i świąt Wielkiej Nocy. Zbiór krótkich medytacji nad czytaniami ewangelicznymi, które w starożytnym Kościele były szczególnie polecane dla osób przygotowujących się do chrztu. Punktem wyjścia rozważań są trzy fragmenty Ewangelii Jana – opowieść o Samarytance, wskrzeszenie Łazarza i uzdrowienie niewidomego. Wybór nie jest przypadkowy. Każda z tych historii jest opowieścią o tym, jak zmienić własne życie i pogłębić swoją wiarę.

 

Autor: bp Grzegorz Ryś

Wydawnictwo Znak, 2002

Księgarnie:

ZNAK

 

 

Kiedy Kościół łaciński wprowadził celibat? Gdzie szukać jego genezy? Jak rozumiano nakaz celibatu księży w ciągu wieków? Czy średniowieczni myśliciele i kanoniści pojmowali go tak samo jak współcześni? Jakie ma on znaczenie dla Kościoła?

Additional information