Księgarnie, których logo prezentujemy poniżej wspierają cele, którym patronujemy: fundację Po Pierwsze CZŁOWIEK i puckie hospicjum pw. o.Pio (zobacz wpłaty)

 

Autor: bp Grzegorz Ryś

Wydawnictwo Znak, 1997

Księgarnie:

ZNAK

 

 

Jak to się stało, że herezję zaczęto karać jak przestępstwo kryminalne? Kim byli inkwizytorzy i jakie mieli uprawnienia? Ile prawdy zawiera "czarna legenda" inkwizycji? Nie tylko na te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszej książce! Fascynująca opowieść o inkwizycji odsłania dodatkowo dzieje stosunku Kościoła do herezji oraz powstające w związku z tytułowym zjawiskiem napięcia między władzą kościelną a świecką.

 

Autor: Józef Majewski, Marek Zając, Grzegorz Ryś, Piotr Sikora, Adam Boniecki, Jacek Prusak, Katarzyna Wydra

Wydawnictwo Poznańskie, 2013

   

Papież Franciszek. Sługa nowego świata” to zbiór tekstów poświęconych papieżowi Franciszkowi i wyzwaniom, przed którymi staje. Wybitni eksperci, znawcy spraw Kościoła i specjalni wysłannicy „Tygodnika Powszechnego” do Rzymu opisują ostatnie dni pontyfikatu Benedykta XVI i dociekają przyczyn jego rezygnacji, odsłaniają kulisy konklawe, wyjaśniają, czym jest papiestwo, przybliżają problemy współczesnego katolicyzmu i kreślą sylwetkę patrona nowego pontyfikatu, czyli św. Franciszka z Asyżu. Nade wszystko jednak przedstawiają samego papieża Franciszka, zbierając zarówno nieznane fakty z przeszłości, jaki i anegdoty z pierwszych dni w Watykanie, nie omijając także spraw kontrowersyjnych – oskarżeń związanych z rzekomą współpracą z argentyńską juntą i stosunkiem do teologii wyzwolenia. W przygotowanym na gorąco, w ciągu kilku dni od wyboru Papieża, reporterskim i teologicznym zbiorze, znajduje się też wystąpienie Jana Pawła II, wygłoszone w Asyżu w 2002 r. Książka zawiera następujące rozdziały – Franciszkański Franciszek, Kim jest Piotr, Kościół dwóch papieży, Biedaczyna z Asyżu. Publikacja opatrzona jest wstępem ks. Adama Bonieckiego, a zamyka ją przemówienie Jana Pawła II. Książka jest bogato ilustrowana (kilkadziesiąt zdjęć z pierwszych dni pontyfikatu oraz fotografie archiwalne).

 

 

Autor: A.Michnik, J.Tazbir, A.Zagajewski, A.Bielik- Robson, J.Tokarska- Bakir, P.Czapliński, Grzegorz Ryś

Wydawnictwo Agora, 2013

 

  

 

 

W tekstach zebranych w książce „Kim są Polacy” wybitni polscy intelektualiści, zaproszeni do dyskusji przez prof. Jerzego Hausnera i Adama Michnika, odpowiadają m.in. na pytania, co składa się na polską tożsamość, czy potrafimy racjonalnie spojrzeć na własną historię i wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość. Każdy z nich przedstawia swój punkt widzenia: bp Grzegorz Ryś zastanawia się, co to znaczy być Polakiem w dobie globalizacji, Janusz Tazbir dowodzi, że „na oczach naszego pokolenia zakończył się ostatecznie proces formowania polskiej świadomości narodowej”, a Adam Zagajewski zauważa, że „Polacy nie wiedzą zbyt dobrze, jak być Polakami”.

 

Autor: Ks. Jan Kracik, ks. Grzegorz Ryś, ks. Henryk Pietras, prof. Tadeusz Borowski, ks. Mieczysław Kożuch, Bogusław Borys

Wydawnictwo INIGO, 2009

 

 

 

 

Podczas sesji jaka odbyła się w WSF-P "Ignatianum" w Krakowie w 2009 roku została podjęta problematyka rezygnacji z kapłaństwa i życia zakonnego w przeszłości i teraźniejszości z punktu widzenia historycznego, socjologicznego i psychologicznego’ Jednym z pierwszych mówców jest ks. Grzegorz Ryś przybliżający nam temat odejść z kapłaństwa w okresie średniowiecza - format MP3

Additional information