Nagranie pochodzi ze strony CCC (19.10.2013)

Homilia: Miłość nieprzyjaciół jest łaską, która pozwala odkryć, że jestem synem Boga

  Łk 6,27-36

 

 

Nagranie transmitowane przez Telewizję Lumen (19-22.09.2013)

Nauka1: Kerygmat jest dla ubogich

  Dz 4,32-37

 

Nauka2: Zobaczyć kłamstwo w sobie aby narodzić się z Ojca-Pocieszyciela

  Dz 4,34-37  Dz 5,1-11

 

Nauka3: Wzrost, który nie dzieje się z ludzi - jednomyślość, która jest darem

  Dz 5,12-14

 

Homilia2: Doświadczyłem miłosierdzia - przyprowadzę do Jezusa innych

  Mt 9,9-13

 

Nauka4: Nawrócenie pastoralne - od zabiegów konserwujących do posługi misyjnej

  Mt 28,16-20

 

Homilia3: Kres mamony

  Am 8,4-7  1Tm 2,1-8  Łk 16,1-13

 

Wywiad po kongresie

 

Nagranie udostępnione przez TV Maskacjusz (03.09.2013)

Homilia: To, kim jestem rodzi się z relacji z Jezusem

  1Tes 5,1-6.9-11

 

Wykład: Pokusa konsumpcjonizmu księdza i kleryka

  

 

Nagrania zarejestrowane przez pielgrzymów (6-11.08.2013)

Nauka1: Wiara setnika

  Łk 7,1-10

 

Homilia: Wiara Kananejki

  Mt 15,21-28

 

Nauka2: Wiara grzesznicy w domu faryzeusza

  Łk 7,36-50

 

Nauka: Encyklika Lumen Fidei

  Łk 11,1-4  Lumen Fidei

 

Nauka3: Wiara Weroniki i Jaira

  Łk 8,40-56

 

Nauka4: Wiara trędowatego Samarytanina

  Łk 17,11-19

 

Nauka5: Wiara Bartymeusza

  Łk 18,31-43

 

Rozważania: Droga Krzyżowa w oparciu o Psalm 16

  Ps 16

 

Nauka: Przeprośna Górka - wiara tak mała jak ziarnko gorczycy wystarczy aby wykorzenić swój grzech i wybaczyć grzech bratu

  Łk 17,1-10

 

Nauka6: Wiara czterech niosących paralityka

  Łk 5,17-26

 

Nauka: Encyklika Lumen Fidei (grupa nowohucka)

  Łk 11,1-4  Lumen Fidei

 

 

Nagranie transmitowane przez TV Miłosierdzie (28.07.2013)

Nauka: Czy chcesz otrzymać łaskę, która pozwoli Ci wychwalać Boga ze środka rozpalonego pieca?

  Dn 3

 

 

Additional information