Nagranie pochodzi ze strony TV Podhale (24.07.2013)

Homilia: Słowo o królowaniu Boga

  Mt 13,1-9

 

 

Nagranie pochodzi ze strony Franciszkańskich Spotkań Młodych (22.07.2013)

Homilia: Odkryć na nowo, że jesteśmy dziećmi Boga

  2Kor 5,14-17  J 20,1.11-18

 

Nauka: Obietnica kluczem w wierze

  Łk 1,26-38

 

 

Nagranie udostępnione przez internetowe Radio nowohuckie.PL (18.07.2013)

Nauka: Popatrz oczami Jezusa, aby zobaczyć swoją wiarę jako relację z Ojcem

  Mt 11,25-30

 

 

(10.07.2013)

Homilia: Przebaczenie możliwe jeśli odkrywamy, że dobro bardziej pierwotne i silniejsze niż zło

  Rdz 41,55-57; 42,5-7.14-15a.17-24a   Mt 10,1-7

 

Wersja tekstowa homilii

 

Nagranie udostępnione przez Radio Watykańskie (5.07.2013)

Nauka: Powołanie w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II

  Mk 1,14-20

 

Pytania i odpowiedzi

 

 

Additional information