Nagranie pochodzi ze strony DA Wieczernik (24.04.2013)

Homilia: Nasze powołanie to dać Słowu Bożemu swoje ciało

  Dz 12,24 -13,5a

 

Nauka: Słowo, które nas przerasta to nie zadanie ale obietnica

  Łk 5,1-11

 

Pytania i odpowiedzi: Uciekać od krzyża tak długo jak to możliwe

 

 

Nagranie pochodzi ze strony Telewizji LUMEN (20.04.2013)

Nauka: Potrzebne świadectwo życia, które rodzi pytanie

  Rz 10,8-10

 

 

Nagranie pochodzi ze strony Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Homilia: Ostatnie słowo należy do Jezusa

  Dz 5,12-16  Ap 1,9-20

 

 

Nagranie pochodzi ze strony Diecezji Bielecko-Żywieckiej (24.03.2013)

Homilia: Stać się uczestnikiem Paschy

Łk 22  Łk 23

 

 

Nagranie pochodzi ze strony Telewizja Maryja

Homilia: Przypowieść o miłosiernym ojcu

  Łk 15,11-32

    

Nauka 1: Symbol wiary. Pierwsze rozmnożenie chleba

  Mk 6,34-44

     

Nauka 2: Przekaz wiary

  Rz 10,8-10  1 Kor 15,1-11  1 Kor 11,23-27  Mk 5,1-13

     

Nauka 3: Nakaz misyjny Jezusa. Bóg jest Miłością

  Mt 28,19  Mk 16,15-16    

     

 

Additional information