Nagranie pochodzi ze strony Mężczyźni św. Józefa

Homilia: O miłości nieprzyjaciół

 Jon 3,1-10   Łk 11,29-32

    

Nauka i odpowiedzi na pytania: Radość po męsku

    

 

Nagranie pochodzi ze strony Bliżej!Mocniej!Więcej!

Homilia: Ewangelizacja. Kuszenie Jezusa

Łk 4,1-13  Rz 10,8-13

  

 

Nagrania pochodzą ze strony DA Resurrexit w Opolu (11-13.12.2012)

Homilia 1: Bóg jako Pasterz

  Mt 18,12-14

 

Homilia 2: Wiara jako jarzmo

  Mt 11,28-30

 

Homilia 3: Wielkość w wierze mierzona wielkością daru od Boga

  Mt 11,11-15

 

Ewangelia: J 4,1-42

  J 4,1-42

 

Nauka 1: Rozmowa Jezusa z Samarytanką cz.1

 

Nauka 2: Rozmowa Jezusa z Samarytanką cz.2

 

Nauka 3: Rozmowa Jezusa z Samarytanką cz.3

 

 

Nagranie pochodzi ze strony DA przy kolegiacie św.Anny w Krakowie

Nauka 1: Jan Chrzciciel wskazuje na Tego, który jest Mocny

Flp 4,4-7  Łk 3,10-18

 

Nauka 2: Powołanie Szymona na ucznia

Łk 5,1-11

 

Nauka 3: Piotr uznaje Jezusa jako Zbawiciela

Mt 14,22-33

 

Nauka 4: Szymon i uczniowie spożywają posiłek ze Zmartwychwstałym Jezusem

J 21,1-22

 

 

Nagranie udostępnione przez CDM Archidiecezji Lubelskiej

Nauka : Właściwe rozumienie charyzmatów

J 4,1-42   1Kor 12

 

Doświadczenie ewangelizacji Krakowa i odpowiedzi na pytania

 

 

Additional information