Nagranie udostępnione przez  logo tvmilosierdzia 129x35
(23.04.2017)

Homilia: Duch Święty dany po to, żeby w Kościele stosunek do grzesznika był taki, jaki był w Jezusie.

  J 20, 19-31

  

 

 

(20.04.2017)

Słowo wstępne

Homilia : Nie ma Jezusa bez krzyża, nie ma Jezusa - nawet zmartwychwstałego - bez ran na rękach, nogach i boku.

  Łk 24,35-48 

  

 

13-15.04.2017

Wielki Czwartek

Homilia: Działanie Boga, któremu trzeba się powierzyć.

  J 13,1-15 

  

Wielki Piątek

Rozważania Drogi Krzyżowej.

  1 Kor 13,1-13

  

 

triduum17 450x

Homilia: Ucałować swój krzyż.

(Nagranie udostępnione przez radio nowohuckie.PL)

  J 18,1-19,42

  

Wielka Sobota

triduum2017 albertynki 450x

Obrzęd poświecenia pokarmów u ss. Albertynek (objaśnienie symboliki pokarmów).

 

  

Homilia: Uwierz słowu Jezusa - "jesteś uwolniony od grzechu, odrodziłeś się z wody i z Ducha Świętego, jesteś kapłanem, prorokiem i królem, jesteś Moim bratem".

  Mt 28,1-10

  

 

 

(9-11.04.2017)

Homilia 1: Chcecie pokoju? To złóżcie broń, przestańcie się zbroić na kogokolwiek, bo Jezus wyrzeka się przemocy.

  Za 9,9-10  Mt 21,1-11

  

Homilia 2: Przyjąć Jezusa w trzech postawach: modlitwy, posługi i oczekiwania na swoje wskrzeszenie z martwych.

  J 12,1-11

  

Nauka 2: Co zaniedbał bogacz? Boże dary - słowo i drugą osobę.

  Łk 16,19-31

  

 Orędzie papieskie na Wielki Post 2017

Homilia 3: Dowód niewyobrażalnej miłości i zaufania.

  J 13,21-33.36-38

  

Nauka 3: Dar Słowa - dar Osoby.

  Łk 16,19-31

  

Nagranie udostępnione przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
(8.04.2017)

Homilia: Bądźcie narzędziami wspólnoty wobec wszystkich dzieci Boga.

  J 11,45-57  Ez 37,21-28

  

 

 

Additional information