(3.10.2016)

Homilia: Miłość do nieprzyjaciół - prawdziwy kult Boga

  Łk 10,25-37

  

 

 

Nagranie udostępnione przez LOGO nowohuckie 02 200x82
(30.09-1.10.2016)

Nauka 1: Oto wyryłem cię na obu dłoniach

  J 20,19-31  Iz 49,14-16

  

Nauka 2: Brama Miłosierdzia do życia

  Ps 118  J 10,1-10

  

Homilia: Relacja niemowlę - Ojciec

  Łk 10,17-24   Hi 42,1-3.5-6.12-17

  

 

 

Nagrania udostępnione przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie
(30.09-2.10.2016)
DSC 8128 02 400x

Homilia 1: Spotkanie ze Słowem spisanym i Słowem Wcielonym

  Hi 38,1.12-21;40,3-5 Łk 10,13-16

  

Homilia 2: Poznaj Boga-Ojca w relacji dziecięctwa i maleńkości

  Hi 42,1-3.5-6.12-17 Łk 10,17-24

  

Homilia 3: Wiara to relacja - zadbaj o minimum relacji z Jezusem

  Łk 17,5-10

  

 (Homilie zostały wygłoszone w czasie sesji formacyjnej pt. „Księga Hioba - księga nadziei”. Teksty homilii są dostępne tutaj. Nagrania konferencji można nabyć poprzez stronę Studio Katolik)

hiob

 

(11.09.2016)
marsz pamieci 2 450x

Pamiętać z racji na przyszłość

 

  

 

 

Nagranie zarejestrowane i udostępnione przez logo tvmilosierdzia 129x35
(10.09.2016)
bgr 201609 pielgkolej 02 350x

Homilia: Nie słuchajmy słowa po wierzchu

  Łk 6,43-49

  

 

 

Additional information